Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ພິທີເຊັນ MoU ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາທັນສະໄໝ ນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Farm

ໃນຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 07 ກັນຍາ 2022 ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ໄດ້ຈັດພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມ ເຂົ້າໃຈ Memory of Understanding (MoU) ລະຫວ່າງ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ກັບ ບໍລິສັດ ສິຫານ Shinhan A-TEDC. Co., Ltd ຈາກ ສ. ເກົາຫຼີ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາທັນສະໄໝ ນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Farm ບ້ານຫ້ວຍນໍາພາກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ພາຍໃຕ້ເປັນປະທານໂດຍ ທ່ານ ສີປະໄພ ໄຊສົງຄາມ ຫົວໜ້າຫ້ອງການກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ນອກນີ້ຍັງມີຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ, ອໍານວຍການ, ຮອງອໍານວຍວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ ແລະ ຄະນະບໍລິສັດ Shinhan A-TEDC. Co., Ltd ເຂົ້າຮ່ວມເປັນສັກຂີພະຍານໃນການ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງນີ້

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈໃນຄັ້ງໄດ້ ໄດ້ຮັບກຽດໂດຍ ທ່ານ ບຸນທະວີ ໄຊຍະເພັດ ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ ຕ່າງໜ້າໃຫ້ກັບວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ ແລະ ໄດ້ຮັບກຽດໂດຍ ທ່ານ ຄີ້ມ ປະທານ ບໍລິສັດ Shinhan A-TEDC. Co., Ltd ໃນການລົງນາມໃນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກ່ຽວກັບໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາທັນສະໄໝ ນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Farm ບ້ານຫ້ວຍນໍາພາກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ

ໂຄງການພັດທະນາກະສິກໍາທັນສະໄໝ ນໍາໃຊ້ລະບົບ Smart Farm ບ້ານຫ້ວຍນໍາພາກ ເມືອງປະທຸມພອນ ແຂວງຈໍາປາສັກ ໄດ້ຄົ້ນຄວ້າປຶກສາຫາລືຮ່ວມກັບວິທະຍາໄລະກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ຈໍາປາສັກ ໃນການເຊື່ອມ ລະບົບ Smart Farm ເຂົ້າຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ

ພາບ-ຂ່າວໂດຍ: ທະນົງ ສຸມິດຕອມ