Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ພິທີເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ລະຫວ່າງ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ແລະ ວິທະຍາໄລເຊິນລາ ສສ ຫວຽດນາມ

ໃນວັນທີ 12 ພຶດສະພາ 2023 ຢູ່ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຕ້ອນຮັບການມາຢ້ຽມຢາມ ແລະ ເຊັນບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ຈາກວິທະຍາໄລເຊິນລາ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ໂດຍການຕ້ອນຮັບຂອງ ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮັກສາການອໍານວຍການ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ, ນໍາພາໂດຍ ທ່ານ ຫງວຽນ ຊວນ ທັງ ຮອງອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ເຊິນລາ ສາທາລະນະລັດສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ, ພ້ອມດ້ວຍຄະນະທັງ 2 ຝ່າຍ ເຂົ້າຮ່ວມ.

ໃນພິທີ ທ່ານ ອໍາໄພວັນ ສຸກສັນຕິ ຮອງອໍານວຍການວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ນໍາສະເໜີສະພາບລວມ ແລະ ກິດຈະກໍາຂອງວິທະຍາໄລໂດຍຫຍໍ້, ຈາກນັ້ນ ທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ຕີລາຄາຄືນກ່ຽວກັບຜົນຂອງການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຮ່ວມມືໃນໄລຍະຜ່ານມາ ພ້ອມທັງປຶກສາຫາລືແຜນການຮ່ວມມືໃນຕໍ່ໜ້າໄລຍະ ປີ 2023-2025, ເຊິ່ງການຮ່ວມມືໃນຄັ້ງນີ້ ທັງສອງຝ່າຍໄດ້ຮ່ວມມືກັນໃນການພັດນາຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ, ປຶ້ມແບບຮຽນ, ແລກປ່ຽນດ້ານວິຊາການ, ຮ່ວມມືດ້ານການຄົ້ນຄວ້າທົດລອງ, ກອງປະຊຸມວິທະຍາສາດ, ການຍົກລະດັບຂອງພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ, ການທັດສະນະສຶກສາ. ວິທະຍາໄລເຊິນລາ ມີຄວາມສາມາດຊ່ວຍໃນການເປັນທີ່ປຶກສາພັດທະນາການຜະລິດ, ຖ່າຍທອດເຕັກນິກທາງດ້ານວິຊາການປູກຝັງ, ຍົກສູງສະມັດຕະພາບຂອງດິນໃຫ້ໄດ້ຜົນຜະລິດສູງຂຶ້ນ ແລະ ການປູກຕົ້ນໄມ້ໃຫ້ໝາກໃນທີ່ຄ້ອຍຊັນ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ໝາກມ່ວງ, ຕົ້ນໝາກລໍາໄຍ, ໝາກລິນຈີ່, ໝາກໄມ້ຕະກູນສົ້ມ.

ນອກຈາກນີ້ ທາງວິທະຍາໄລເຊີນລາ ໄດ້ສະເໜີໃຫ້ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ຄັດເລືອກເອົານັກສຶກສາເພື່ອຮຽນຕໍ່ທີ່ວິທະຍາໄລດັ່ງກ່າວ, ສໍາລັບສາຍວິຊາຮຽນ ປະກອບມີ ສາຂາ ເຕັກໂນໂລຊີ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ, ສາຂາເຕັກນິກໄຟຟ້າ-ເອເລັກໂຕນິກ, ສາຂານໍາທ່ຽວ, ສາຂາກົດໝາຍບໍລິຫານລັດ, ສາຂາປ່າໄມ້, ສາຂາລ້ຽງສັດ-ສັດຕະວະແພດ. ຈາກນັ້ນ ທັງ 2 ຝ່າຍກໍໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກການຮ່ວມມື ໂດຍມີຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມທັງສອງຝ່າຍເປັນສັກຂີພິຍານ. ຫຼັງຈາກສໍາເລັດພິທີແລ້ວທັງສອງຝ່າຍກໍໄດ້ມອບຂອງທີ່ລະນຶກໃຫ້ເຊຶ່ງກັນແລະກັນ ພ້ອມທັງລົງຢ້ຽມຢາມເບິ່ງກິດຈະກໍາຂອງຟາມຕື່ມອີກ.

ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ