Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ຄົ້ນຄວ້າຮ່າງກົດໝາຍວ່າດ້ວຍສັດປ່າ ສະບັບປັບປຸງ

Untitled 2

ໃນວັນທີ 27 ເມສາ 2023 ຜ່ານມານີ້ ກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຮ່ວມກັບກົມ ກົດໝາຍ ກຳມະທິການກົດໝາຍ ສະພາແຫ່ງຊາດ. ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ ຄົ້ນຄວ້າຂັ້ນວິຊາການ ຕໍ່ຮ່າງກົມໝາຍ ສັດປ່າ ສະບັບປັບປຸງ ຂື້ນຢູ່ທີ່ ເຮືອນພັກ ຕົ້ນດູ່ຊູຊັບ ເມືອງ ແກ້ວອຸດົມ ແຂວງ ວຽງຈັນ ໂດຍການເປັນ ປະທານຮ່ວມ ຂອງ ທ່ານ ຊູຊາດ ໄຊຍະກຸມມານ ຫົວໜ້າກົມປ່າໄມ້, ກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້, ທ່ານ ຄຳຄອງ ສີຫາປັນຍາ ຫົວໜ້າກົມກົດໝາຍ ກຳມາທິການກົດໝາຍ, ສະພາແຫ່ງຊາດ, ພ້ອມນີ້ມີບັນດາ ຫົວໜ້າກົມ, ຮອງຫົວໜ້າກົມ ແລະ ພະນັກງານວິຊາການຂອງທັງສອງພາກສ່ວນເຂົ້າຮ່ວມທັງໝົດ 30 ທ່ານ, ຍິງ 9 ທ່ານ.ຈຸດປະສົງຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອສະເໜີກ່ຽວກັບຮ່າງກົດໝາຍສັດປ່າ ສະບັບປັບປຸງ ເພື່ອຄົ້ນ ຄວ້າເນື້ອໃນໃຫ້ຄົບຖວນ, ສົມບູນ ແລະ ນຳສະເໜີໃຫ້ສະພາຮັບຮອງ, ກົດໝາຍດັ່ງກ່າວ ປະກອບມີ 10 ພາກ 83 ມາດຕາ, ກົດໝາຍສະບັບນີ້ ໄດ້ກຳນົດ ຫຼັກການ, ລະບຽບການ ແລະ ມາດຕະການ ກ່ຽວກັບການ ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາງວຽກງານສັດປ່າ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ວຽກງານດັ່ງກ່າວ ມີປະສິດທິພາບ, ປະສິດທິ ຜົນແນ່ໃສ່ບໍ໋ໃຫ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ທຳມະຊາດຖີ່ນອາໃສ, ຈຳກັດການຫຼຸດລົງ ແລະ ການສູນພັນຂອງສັດປ່າ ພ້ອມທັງປຸກລະດົມປວງຊົນໃຫ້ເຫັນຄວາມສຳຄັນ, ເຊີດຊູສະຕີຮັກ, ຫວງແຫນ, ຖະໜອມ ແລະ ເປັນເຈົ້າ ການເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປັກປັກຮັກສາ, ພັດທະນາ ແລະ ນຳໃຊ້ສັດປ່າແບບຍຶນຍົງ, ປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມຕາມທິດສີຂຽວ ແລະ ຍຶນຍົງ ຮັບປະກັນສິດ ແລະ ຜົນປະໂຫຍດຂອງຊາດ ແລະ ປະຊາຊົນ, ປັບປຸງ ຊິວິດ ການເປັນ ຢູ່ຂອງ ປະຊາຊົນລາວ ບັນດາເຜົ່າ ໃຫ້ດີຂື້ນ, ສາມາດເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງຊາດ.

ຂ່າວ-ພາບ ໂດຍ: ນັກຂ່າວພະແນກໂຄສະນາ ແລະ ຂ່າວສານ, ຫ້ອງການກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້