Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດ

ໃນຕອນແລງ ວັນທີ 19 ມັງກອນ 2023 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດຂອງວິທະຍາໄລ ໂດຍໃຫ້ກຽດເປັນປະທານ ຂອງ ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ຮັກສາການອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ທັງເປັນ ປະທານກອງທຶນພັດທະນາການຜະວິທະຍາໄລ, ໃນນັ້ນມີຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ, ຮອງຫົວໜ້າຄະນະວິຊາ ພ້ອມດ້ວຍສະມາຊິກກອງທຶນ ທີ່ເປັນພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາເຂົ້າຮ່ວມ. ໃນພິທີທ່ານ ທ່ານ ສົມຄິດ ຈະເລີນຜົນ ຫົວໜ້າຄະນະວິຊາທຸລະກີດກະສິກຳ ໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານຂໍ້ຕົກລົງຂອງອໍານວຍການວິທະຍາໄລ ວ່າດ້ວຍການເປີດກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ ຂອງກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດ, ຈາກນັ້ນທ່ານ ນູ່ວ່າງ ວ່າເນັ່ງ ຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນການຜະລິດຂອງວິທະຍາໄລ ກໍໄດ້ຂຶ້ນຜ່ານບົດສະຫຼຸບ ປະຈໍາປີ 2022 ແລະ ທິດທາງແຜນການ ປີ 2023. ກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດ ສ້າງຂຶ້ນໃນ ວັນທີ 6 ທັນວາ 2010 ເພື່ອບໍລິການຮັບເງິນຝາກປະຢັດ ແລະ ປ່ອຍເງິນກູ້ ໃຫ້ສະມາຊິກໃນການປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ແລະ ການສ້າງລາຍຮັບ ແນໃສ່ປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງພະນັກງານຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ. ປັດຈຸບັນມີສະມາຊິກທັງໝົດ 186 ບັນຊີ, ໃນນີ້ ພະນັກງານຄູອາຈານ 77 ບັນຊີ ແລະ ນັກສຶກສາ 109 ບັນຊີ, ໂດຍມີເງິນຝາກທັງໝົດ 435.514.000 ກີບ ນອກນັ້ນຍັງໄດ້ເວົ້າເຖິງວຽກງານສິນເຊື່ອປີ 2022 ທາງຜູ້ຮັບຜິດຊອບກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດໄດ້ປ່ອຍເງິນກູ້ຢືມໃຫ້ສະມາຊິກເຊັ່ນ: ການສຶກສາ, ເຈັບເປັນ, ການສ້າງລາຍຮັບຈາກການປູກຝັງ, ລ້ຽງສັດ, ການປະມົງ ແລະ ແປຮູບອາຫານ ລວມທັງໝົດມີ 33 ກິດຈະກຳ ລວມເປັນເງິນທັງໝົດ 205,170,000 ກີບ ໃນນັ້ນມີນັກສຶກສາ 12 ກິດຈະກຳ ລວມເປັນເງິນ 29,170,000 ກີບ, ພະນັກງານ-ຄູອາຈານມີ 21 ກິດຈະກຳ ເປັນເງິນ 176,000,000 ກີບ,
ໃນໂອກາດດັ່ງກ່າວ ທ່ານ ປອ. ອຸໄທ ສຸກຂີ ໄດ້ມີຄໍາເຫັນ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ບັນດາພະນັກງານ-ຄູອາຈານ ແລະ ນັກສຶກສາ ໃນວິທະຍາໄລໃຫ້ເປີດບັນຊີກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ແລະ ເນັ້ນເຖິງນັກສຶກສາໃຫ້ສ້າງການຜະລິດໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ ໃນຕອນທ້າຍ ຍັງໄດ້ມອບລາງວັນໃຫ້ສະມາຊິກດີເດັ່ນໃນການຝາກເງິນປະຈໍາ ຕື່ມອີກ.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ