Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ກົມກວດກາ


ຂ່າວສານ-ກິດຈະກຳ

Image

ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ

+

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ, ການກວດສອບລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ

Image

ພິທີວາງສີລາລຶກ ກໍ່ສ້າງໂຄງການບູລະນະຖ້ຳກະສິກຳ ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ

+

ບູລະນະຖ້ຳກະສິກຳ ທີ່ເມືອງວຽງໄຊ

Image

ກົມກວດກາເຂົ້າຮ່ວມປູກຕົ້ນໄມ້ໃນວັນປູກຕົ້ນໄມ້ແຫ່ງຊາດ ແລະ ວັນເດັກນ້ອຍສາກົນ 1 ມິຖຸນາ 2023

+

ປູກຕົ້ນໄມ້ໃນວັນນີ້ ເພື່ອລູກຫຼານໃນວັນໜ້າ ຈົ່ງຊ່ວຍກັນປູກຕົ້ນໄມ້ເພື່ອ ປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ເປັນສິນຄ້າ

Image

ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍຜົນງານ 05 ປີ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮອດປີ 2025 ຂອງກົມກວດກາ

+

ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນຍ້ອງຍໍຜົນງານ 05 ປີ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ແລະ ເປີດຂະບວນການແຂ່ງຂັນຮອດປີ 2025 ຂອງກົມກວດກາ