Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ


ຫຼັກສູດຮຽນ

ໄອທີຂັ້ນພື້ນຖານ

Downlaod PDF...

ຂ່າວສານ-ກິດຈະກຳ

Image

ພິທີຮຽນກົດລະບຽບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໃຫ້ມະຫາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ

+

ຮຽນກົດລະບຽບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ເປັນມະຫາຊົນກ້າວໜ້າ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ປ່ອຍປາລົງວັງສະຫງວນຂອງ ເມືອງປາກອູ

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ປ່ອຍປາລົງວັງສະຫງວນຂອງ ເມືອງປາກອູ

Image

ພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດປະຈໍາປີ 2022

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອໄດ້ຈັດພິທີສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນສັກຢາປ້ອງກັນພະຍາດສັດແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2022

Image

ພິທີມອບ-ຮັບນາມມະຍົດທຸງໄຊນຳໜ້າໃນຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

+

ຄະນະຊາວໜຸ່ມຮາກຖານວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ຮັບນາມມະຍົດທຸງໄຊນຳໜ້າ ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ 4 ບຸກ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຈັດຝຶກອົບຮົມດ້ານວິຊາການດ້ານການປະມົງ

+

ມະຫາວິທະຍາໄລແມ່ໂຈ້ ໄດ້ຝຶກອົບຮົມວິຊາການດ້ານການປະມົງຂຶ້ນ ທີ່ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 28 ປີ

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 28 ປີ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສຳເລັດການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ

+

ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

Image

ຄະນະພັກຮາກຖານວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ

+

ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດພິທີ ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງ

Image

ສະຫຼຸບການກໍ່ສ້າງວິຊາການຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ໃນສົກປີ 2021-2022

+

ສະຫຼຸບການກໍ່ສ້າງວິຊາການຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຮຸ່ນທີ 9 ແລະ ລະບົບກໍ່ສ້າງ ຮຸ່ນທີ 10 ສົກປີ 2021-2022

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ສໍາເລັດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ສໍາເລັດພິທີປະກາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອອກພັກການຮັບອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ