Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວ່ອງໄວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຍົກສູງສິນທຳປະຕິວັດ

ມີຄວາມປອດໃສສັດຊື່ບໍລິສຸດ

ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຊິວິດໃຫ້ດີຂື້ນ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ສະຫຼຸບຂະບວນການແຂ່ງຂັນ, ຍ້ອງຍໍຜົນງານ 05 ປີ ປະຈໍາປີ 2016-2020 ແລະ ປະກາດເນື້ອໃນການແຂ່ງຂັນ ຮອດປີ 2025 ຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້

+

ຂະບວນການແຂ່ງຂັນ “ຮັກຊາດ ແລະ ພັດທະນາ” ໃຫ້ໄວ, ໃຫ້ດີ, ໃຫ້ຫຼາຍ ແລະ ໃຫ້ຖືກກົດໝາຍ

Image

ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

+

ໃຫ້ເລືອດໃຫ້ຊີວິດ

Image

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງໜ່ວຍພັກໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ

+

ໂຮງຮຽນຊົນ ລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

Image

ກອງປະຊຸມປະຈໍາປີ 2022 ຂອງກອງທຶນພັດທະນາການຜະລິດ

+

ປະຕິບັດການຮຽນ-ການສອນ ຕິດພັນກັບການສ້າງລາຍຮັບປັບປຸງຊີວິດການເປັນຢູ່

Image

ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂັ້ນຮອງພະແນກ

+

ປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງພະນັກງານຂັ້ນຮອງພະແນກ ກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

Image

ຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ

+

ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ບຸນທະວີ ໄຊຍະເພັດ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ອຸລາພອນ ພົງສະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທອງສະຫວັນ ພັນທະລາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ