Logo
ຮັບປະກັນຄວາມຖືກຕ້ອງ, ວ່ອງໄວ, ໂປ່ງໃສ, ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ ມີປະສິດທິພາບ! ວິໄສທັດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້: ພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດຂອງກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ໃຫ້ມີຄວາມພ້ອມດ້ານຄວາມຮູ້ຄວາມສາມາດ, ຄຸນສົມບັດສິນທຳປະຕິວັດ ໃນການນໍາພາຄຸ້ມຄອງ, ການຄົ້ນຄວ້າດ້ານ ເຕັກນິກວິທະຍາສາດ, ການສົ່ງເສີມບໍລິການເຕັກນິກວິຊາການ ເພື່ອປະຕິບັດແຜນພັດທະນາກະສິກໍາ, ປ່າໄມ້ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດ ໃຫ້ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ປະສິດທິຜົນ.

ພິທີຮຽນກົດລະບຽບສະຫະພັນກໍາມະບານລາວໃຫ້ມະຫາຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມກ້າວໜ້າ

ໃນວັນທີ 16 ພະຈິກ 2022 ຢູ່ທີ່ສະໂມສອນຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດພິທີຮຽນກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ມີມາດຖານເງື່ອນໄຂ ຂອງການເຂົ້າເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານລາວ ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານຂອງ ສະຫາຍ ໄຊຄໍາ ສຸກສະນິດ ຮອງອໍານວຍການວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້, ປະທານກໍາມະບານຮາກຖານວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ໄດ້ມີຄະນະກໍາມະບານຮາກຖານວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ພ້ອມດ້ວຍນັກສຶກສາທີ່ເປັນມະຫາຊົນຜູ້ກ້າວໜ້າເຂົ້າຮ່ວມ ຈໍານວນທັງໝົດ 52 ສະຫາຍ (ຍິງ 19)

.

ໃນພິທີ ສະຫາຍ ໄຊຄໍາ ສຸກສະນິດ ໄດ້ເຜີຍແຜ່ກົດລະບຽບຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ ເຊິ່ງສະຫາຍ ໄດ້ຍົກໃຫ້ເຫັນເຖິງ ການກໍາເນີດຂອງອົງການຈັດຕັ້ງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ສິດ, ໜ້າທີ ແລະ ພາລະບົດບາດ, ບັນດາຂໍ້ຫ້າມຕ່າງໆ, ການຍ້ອງຍໍ, ການນະໂຍບາຍ ແລະ ມາດຕະການຂອງຜູ້ລະເມີດ ຂອງສະຫະພັນກໍາມະບານລາວ, ການເປັນຕົວແທນ ປົກປ້ອງສິດຜົນປະໂຫຍດອັນຊອບທໍາຂອງສະມາຊິກກໍາມະບານ ກໍາມະກອນ ແລະ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ບັນດາເຜົ່າ ເຕົ້າໂຮມຄວາມສາມະຄີ ສົ່ງເສີມການມີວຽກເຮັດງານທໍາຂອງຊາວຜູ້ອອກແຮງງານ ປະຕິບັດຄວາມສະເໝີພາບ ແລະ ຍຸຕິທໍາໃນສັງຄົມ. ໃນຕອນທ້າຍ ສະຫາຍ ຍັງໄດ້ສຶກສາອົບຮົມແນວຄິດໃຫ້ສະມາຊິກກໍາມະບານໃໝ່ໃຫ້ເອົາໃຈໃສ່ບຸກບືນຫ້າວຫັນ ຕັ້ງໜ້າຝຶກຝົນຫຼໍ່ຫຼອມຕົນເອງໃຫ້ກາຍເປັນສະມາຊິກກໍາມະບານທີ່ດີເດັ່ນ ເປັນແບບຢ່າງໃຫ້ກັບມະຫາຊົນ, ເປັນໜໍ່ແໜງທີ່ດີຂອງຊາດໃນອະນາຄົດ

.

ພາບ-ຂ່າວ: ສີສະຫວາດ ພັນທຸວົງ