Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 28 ປີ

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄູແຫ່ງຊາດ ຄົບຮອບ 28 ປີ

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ສຳເລັດການຈັດງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານ

+

ງານຕະຫຼາດນັດແຮງງານລະຫວ່າງຜູ້ໃຊ້ແຮງງານ ແລະ ຜູ້ອອກແຮງງານ.

Image

ຄະນະພັກຮາກຖານວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າ ເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສຳຮອງ

+

ໜ່ວຍພັກ ທີ່ຂຶ້ນກັບຄະນະພັກຮາກຖານ ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ພາກເໜືອ ໄດ້ຈັດພິທີ ຮັບມະຫາຊົນກ້າວໜ້າເຂົ້າເປັນສະມາຊິກພັກສໍາຮອງ

Image

ສະຫຼຸບການກໍ່ສ້າງວິຊາການຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ເຂດເນີນສູງ ໃນສົກປີ 2021-2022

+

ສະຫຼຸບການກໍ່ສ້າງວິຊາການຫຼັກສູດຊັ້ນສູງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂດເນີນສູງ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ ຮຸ່ນທີ 9 ແລະ ລະບົບກໍ່ສ້າງ ຮຸ່ນທີ 10 ສົກປີ 2021-2022

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ສໍາເລັດການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ພາກເໜືອ ສໍາເລັດພິທີປະກາດໃຫ້ພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ອອກພັກການຮັບອຸດໜູນບໍານານ ແລະ ປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ

Image

ພິທີສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ​ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດ

+

ໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນ ສົກສຶກສາ 2021-2022​ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດສຳເລັດແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ປີ 2022-2025.

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດສຳເລັດແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ປີ 2022-2025.

Image

ພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງຂອງວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ຈຳປາສັກ

+

ພິທີປະກາດການແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າຫ້ອງການ, ຄະນະພາກວິຊາ ແລະ ສູນ ທີ່ຂື້ນກັບ ວິທະຍາໄລ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ຈຳປາສັກ

Image

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼຸບສົກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ

+

ພິທີປິດສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2022-2023 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2023-2024 ຂອງໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023

Image

ຮ່ວມໃຈບໍລິຈາກເລືອດຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມ

+

ໃຫ້ເລືອດໃຫ້ຊີວິດ

Image

ກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນຂອງໜ່ວຍພັກໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ

+

ໂຮງຮຽນຊົນ ລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມສະໄໝສາມັນ

Image

ຊ່ຽວຊານຍີ່ປຸ່ນຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ

+

ພັດທະນາທາງດ້ານວິຊາການ ແລະ ການສຶກສາ ໃຫ້ມີຄຸນນະພາບດີຂຶ້ນ