Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດ


ຫຼັກສູດຮຽນ

ຂ່າວສານ-ກິດຈະກຳ

Image

ພິທີສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນ ສົກສຶກສາ 2021-2022 ​ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023 ຂອງວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດ

+

ໃນວັນທີ 08 ພະຈິກ ວິທະຍາໄລກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ ສະຫວັນນະເຂດໄດ້ຈັດພິທີສະຫຼຸບການຮຽນ-ການສອນ ສົກສຶກສາ 2021-2022​ແລະ ໄຂສົກຮຽນໃໝ່ 2022-2023

Image

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດສຳເລັດແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ປີ 2022-2025.

+

ວິທະຍາໄລກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ສະຫວັນນະເຂດສຳເລັດແຜນກຳນົດພະນັກງານນຳພາ-ຄຸ້ມຄອງ ປີ 2022-2025.