Logo
ຮັບປະກັນ ຄວາມຖືກຕ້ອງ-ວ່ອງໄວ ໂປ່ງໃສ ໃສ່ໃຈ ພັດທະນາບຸກຄະລາກອນ-ການຈັດຕັ້ງ ໃຫ້ເຂັ້ມແຂງ, ມີປະສິດທິພາບ

ຍົກສູງຄວາມຮັບຜິດຊອບ

ວ່ອງໄວໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່

ຍົກສູງສິນທຳປະຕິວັດ

ມີຄວາມປອດໃສສັດຊື່ບໍລິສຸດ

ພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ

ຍົກສູງຄຸນນະພາບຂອງຊິວິດໃຫ້ດີຂື້ນ

ການເຄື່ອນໄຫວກິດຈະກຳຕ່າງໆ

Image

ແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ກະຊວງ ກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025, ວິໄສທັດ 2030

+

ຍົກລະດັບທັກສະວິຊາການ,
ເຊື່ອມໂຍງກັບພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ

Image

ລັດຖະມົນຕີກະຊວງກະສິກໍາ ແລະ ປ່າໄມ້ເຂົ້າຮ່ວມສະຫຼຸບສົກຮຽນຢູ່ໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງທ່າງ່ອນ

+

ພິທີປິດສະຫຼຸບສົກຮຽນ 2022-2023 ແລະ ເປີດສົກຮຽນໃໝ່ 2023-2024 ຂອງໂຮງຮຽນຊົນລະປະທານຊັ້ນສູງ ທ່າງ່ອນຄັ້ງວັນທີ 13 ກັນຍາ 2023

Image

ສະເຫຼີມສະຫຼອງວັນຄ້າຍວັນເກີດຂອງ ທ່ານປະທານ ສຸພານຸວົງ ແລະ ວັນອະນຸລັກສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ແຫ່ງຊາດ ປະຈໍາປີ 2023

+

ຮ່ວມແຮງຮ່ວມໃຈເຂົ້າຮ່ວມໃນການຄຸ້ມຄອງ, ປົກປັກຮັກສາ ແລະ ການພັດທະນາ ສັດນໍ້າ-ສັດປ່າ ໃຫ້ມີຄວາມຍືນຍົງຕະຫຼອດໄປ

Image

ຝຶກອົບຮົມການເກັບກຳ ແລະ ປ້ອນຂໍ້ມູນຝຶກອົບຮົມ ເຂົ້າໃນລະບົບຖານຂໍ້ມູນຄຸ້ມຄອງບຸກຄະລາກອນ (HR+)

+

ຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍແຜນຍຸດທະສາດການພັດທະນາ
ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ ຂອງກະຊວງກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 2025 ແລະ ວິໄສທັດ 2030.

Image

ຈັດຝຶກອົບຮົມວຽກງານກວດສອບ ອົງການຈັດຕັ້ງລັດ

+

ຍົກລະດັບຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບວຽກງານກວດສອບ, ການກວດສອບລະບົບການຄວບຄຸມພາຍໃນ

Image

ເຜີຍແຜ່ເຊື່ອມຊຶມເນື້ອໃນກອງປະຊຸມວຽກງານການເມືອງ-ແນວຄິດ ທົ່ວປະເທດ ຄັ້ງທີ V

+

ຍົກສູງນໍ້າໃຈຮັກຊາດ, ຈິດໃຈເອກະລາດ, ເປັນເຈົ້າຕົນເອງ, ສ້າງຄວາມສາມັກຄິເປັນປຶກແຜ່ນ

<
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial
Testimonial

ບຸນທະວີ ໄຊຍະເພັດ

ຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ເພັດສະໝອນ ຖານະສັກ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ອຸລາພອນ ພົງສະຫວັດ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ທອງສະຫວັນ ພັນທະລາວົງ

ຮອງຫົວໜ້າກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ

ຄະນະນຳຂອງກົມຈັດຕັ້ງ ແລະ ພະນັກງານ